Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retningene i Europa. Terapeutstudiet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole er en offentlig godkjent høyskoleutdanning over 4 år.

 «Å gestalte» betyr «Å gi mening til». 

Gestaltterapi dreier seg om å gi form, innhold og mening til de erfaringer, opplevelser, tanker og følelser som klienten bringer med seg inn i terapirommet. 

Her-og-nå står sentralt i gestaltterapien. Det betyr ikke at vi ikke kan snakke om fortiden eller din historie men det er dine reaksjoner her og nå som vi griper fatt i og som vi jobber med.  Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant til uttrykk i arbeidet mellom klient og terapeut.

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er villig til og være tilgjengelig for det som klienten trenger i situasjonen som oppstår - i et JEG-DU forhold. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og undersøkende psykoterapi.

-En gestaltterapeut kan beskrives som en ledsager mer enn en utenforstående "ekspert" som kan komme med råd, løsninger og forklaringer.

Gestalt handler om HELHET Vi fokuser både på tanker, følelser og kropp. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å utforske og bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at klienten tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. 

-En gestaltterapeut hjelper deg med å bli bedre kjent med hvordan du møter deg selv, dine medmennesker og ulike hendelser.

Gestaltterapi egner seg både for individuell-, par- og gruppeterapi. Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere erfaringer, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg.

I dag har gestaltmetoden også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og opplæring.


For mer informasjon  om gestalt og Gestaltterapi, se gjerne disse filmene:


https://youtu.be/NXBRbdQYCqA 

https://www.youtube.com/watch?v=AXtHSGCSAz4


Hvorfor terapi?

Det kan være ulike grunner til at man oppsøker samtaleterapi; her er noen eksempler;

-Opplever vanskelige relasjoner i privativ eller på jobb

-Opplever at det er vanskelig å ta valg

 -Bærer på vonde minner

-Opplever sykdom

-Har lav selvfølelse

-Føler deg stresset eller utbrent

-Har angst/depresjon/sorg

-Opplever samlivsproblemer

-Opplever det vanskelig med å si nei

-Har lyst til å bli bedre kjent med deg selv- fokusere på selvutvikling