Charlotte Haugene  Gestaltterapeut MNGF
Charlotte Haugene Gestaltterapeut MNGF

Litt om meg- Charlotte Haugene

◾ Privatpraktiserende psykoterapeut med 4-årig terapiutdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), -uteksaminert våren 2022  
◾ Sertifisert NLP Practitioner og Master Practitioner 

◾ Medlem av NGF (Norsk Gestaltterapeut forening) og følger deres retningslinjer https://ngfo.no/. Jeg går jevnlig i veiledning som terapeut og i egenterapi.

◾ 20 års erfaring med veiledning og rådgiving i ulike roller, både i privat og offentlig sektor.
◾ Ved siden av å drive egen praksis som Gestaltterapeut, jobber jeg i en bedriftshelsetjeneste som HMS rådgiver.

Det viktigste jeg har med meg er min livserfaring. 

Jeg har opplevd hvordan livet kan være lettvint og levelig til tungt og vanskelig.  Jeg har opplevd kriser, hatt tap i nær familie, vært utsatt for psykisk vold og trusler i nær relasjon og vært utbrent med stressrelaterte plager. Jeg har selv gått i terapi og har gjennomført 70 terapitimer i løpet av studietiden.


Hva jeg tror på?
"Jeg tror på at når vi våger å gi slipp, så skjer det noe nytt."