Charlotte Haugene  Gestaltterapeut MNGF
Charlotte Haugene Gestaltterapeut MNGF

Hva jeg tror på?
"Jeg tror på at når vi våger å gi slipp, så skjer det noe nytt."    

Om meg

◾ Privatpraktiserende psykoterapeut med 4-årig terapiutdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), uteksaminert våren 2022  

◾ Sertifisert NLP Practitioner og Master Practitioner 

◾ Medlem av NGF (Norsk Gestaltterapeut forening) og følger deres retningslinjer https://ngfo.no/. 

◾ Sertifisert NLP Practitioner og Master Practitioner 

◾ Over 20 års erfaring med veiledning og rådgiving i ulike roller, både i privat og offentlig sektor.
◾ Erfaring som samtale terapeut og HMS rådgiver fra Bedriftshelsetjeneste. 

◾ Sertifisert NLP Practitioner og Master Practitioner 


Jeg har opplevd hvordan livet kan være lettvint og levelig til tungt og vanskelig.  Som terapeut kan jeg hjelpe deg med å utforske sider av deg selv, så du blir mer bevisst på hvordan du tenker, føler og handler.

Jeg har gått i terapi og har gjennomført over 70 terapitimer i løpet av studietiden. Som praktiserende terapeut går jeg i jevnlig i veiledning hos Gestaltterapeut veileder.

 


Livet er som det er, og veien til endring går ikke utenom de vanskelige følelsene, men ved å bli godt kjent med dem. Når du forstår hvordan du påvirker livet ditt og relasjonene dine, blir det enklere å ta valg som fører deg til det livet du vil leve.